The Wall Street Journal:

"Niczym mistrz rzeźnictwa ekspercko odcinający ochłapy od mięsa najwyższej jakości, Zaraska jest w swoim żywiole odkrywając liczne mity otaczające mięso."  --Więcej tutaj...

 

ORYGINAŁ: “Insightful…Like a master butcher expertly trimming gristle from a prime cut, Ms. Zaraska is…at her best when slicing away the many myths that surround meat.”

 

The Atlantic:

 

Fragment tutaj...

 

Discover Magazine:

"Prowokująca i rozrywkowa, jest to książka w którą można się naprawdę wgryźć."

 

ORYGINAŁ: "Thought-provoking and enjoyable, it's a book you can really, ah, sink your teeth into."

 

New Scientist:

"W Mięsoholikach, Marta Zaraska zabiera się za rozłożenie na czynniki pierwsze dlaczego ludzie - szczególnie na Zachodzie - zdają się tak uzależnieni od mięsa. Odkrywa, że nie ma na to łatwej odpowiedzi: nasz smak na mięso jest zakorzeniony w naszej ewolucji, w sformułowaniach zaleceń dietetycznych, w chemii i w smaku, w wielkim biznesie i politycznej władzy jaką on dzierży, w psychologii i w kulturze... Zaraska pisze lekko i dobrze sobie radzi układając fakty i liczby w idee."

 

ORYGINAŁ: "In Meathooked, Marta Zaraska takes on the task of unpicking why so many people – in the West, especially – seem to be addicted to meat. She finds that there is no easy answer: our taste for flesh is rooted in evolutionary history, dietary requirements, chemistry and taste, big business and the political power it wields, psychology and culture....Zaraska’s tone is light and she does well putting facts and figures to ideas."

 

Natural History Magazine:

"Może ponieważ mięso było historycznie droższe, było ono długo utożsamiane z luksusem: Stek na talerzu to podobny fenomen co Rolex na nadgarstku. Mięso jest utożsamiane z czasami dostatku, z ucztowaniem, nawet z męskością i potencją seksualną.

...Mądrze uargumentowana książka."

 

ORYGINAŁ: "Perhaps because it is historically more expensive, meat has long been associated with luxury: a steak on the plate has the same cachet as a Rolex on the wrist. Meat is also associated with times of plenty, with feasting, and even with virility and sexual potency."

 

"[a] smartly reasoned book."

 

Booklist:

"[Mięsoholicy] dają pouczające spojrzenie na politykę otaczającą mięso, dotykając tego jak traktowanie zwierząt ma ogromny wpływ na smak i jakość ich mięsa, demaskując to jak przemysł mięsny używa milionów dolarów na marketing i lobbying, i rozważając dlaczego Amerykanie nie jadają psów czy koni... [Ta książka] oferuje zajmującą narrację, która jest łatwa do strawienia."

 

ORYGINAŁ: “[Meathooked] takes an informative look at the politics of meat, touching on how the treatment of animals has a huge effect on the taste and quality of their meat; exposing how the meat industry uses millions to advertise and lobby; and delving into why Americans do not eat dogs or horses…

[The book] features an engaging narrative that is easy to digest.”

 

The Washington Post:

"[Zaraska] przeprowadziła na tyle dogłębne badania i jest na tyle zajmującym pisarzem, że jej argumenty są zajmujące i ciekawe, upakowane tweetowalnymi faktami i często, całkiem zabawne."

 

ORYGINAŁ: "[Zaraska] has done enough research, and is a lively enough writer, that her arguments are original and entertaining, packed with tweetable facts and, often, pretty funny."

Polska Agencja Prasowa:

"Zaraska eksploruje temat na różne sposoby. Jednak - nie, nie jest to kolejna książka “nawiedzonego kiełkożercy”, epatująca cierpieniem zwierząt hodowlanych (chociaż autorka nie ukrywa, że mięsa raczej unika). Zaraska na chłodno podchodzi do tematu. I zadaje czasem dość zaskakujące pytania. Szczególnie interesujący jest rozdział dotyczący tabu mięsnego - dlaczego w Azji pies jest specjałem kuchni, a w Polsce na myśl o ugotowanym i dobrze przyprawionym czworonogu można zostać zlinczowanym?"